Y Tîm

Tîm 2018-19 CPDWaunfawr

Rheolwr:  Dafydd Parry

 

Y garfan:
Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei rhyddhau ynglyn a'r garfan yn agosach i ddyddaiad cychwyn y gyngrhair. Dyma rhestr cychwynol o'r chwaraewyr sydd wedi ymuno i chwarae i'r clwb ar gyfer y tymor nesaf:

John Gould

Tomos Ifan

Rhys Jones

Aled Pritchard

Ieuan Parry

Osian Glyn

Hywel Jones

Rhys Davies

Tomos Morgan

Dewi Cooke

Luc Thomas

Steffan Williams

Aled Evans

Tomos Owen

Jac Evans

Thomas Usher

Dylan Hughes

Thomas Usher

Meurig Parry

Adam Lloyd

Carwyn Paramore

Ioan Gwynedd

Rhodri Owen

Guto Llywelyn

Shaun Roberts