Y Gêm Nesaf

Disgwyl Cynnwys...

Llun o'r dîm CPD Waunfawr

Y Tîm

Mae'r rheolwr yn brysur ychwanegu i'r garfan erbyn cychwyn y tymor newydd. 
 

Er mwyn cael diweddariad o'r garfan, dilynwch y tab 'Y Tîm' isod

Gemau

Tydi’r gynghrair heb rhyddhau dyddiadau na'r rhestr gemau hyd yma oherwydd sefyllfa covid-19.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y gymdeithas bêl droed : https://www.faw.cymru/en/covid-19/

Llun o chwaraewr CPD Waunfawr yn chwarae
Llun o'r tîm yn 2015

Hanes y Clwb

Disgwyl Cynnwys....