CPD Bethesda Athletic

🔵 Canlyniad / Result ⚪️

Bethesda 1 - 3 Waunfawr

Gols gan Guto Llywelyn (Cic o'r smotyn), Aled Pritchard a Meurig Parry

Seren yr Gem; Rhodri Owen