CPD Y FELINHELI

🔵 Canlyniad / Result ⚪️

Y Felinheli 2 - 0 Waunfawr

MOTM; Guto Llywelyn