CIT NEWYDD

Mae CPD Waunfawr wedi cadarnhau crysau cartref ac oddi gartref newydd.

Mae'r Beganifs wedi parhau i gefnogi'r cwmni lleol Teejac Sports Ltd gyda dylunio a cynhyrchu'r crysau. (www.teejac.com)

Noddwyd y crys glas cartref gan Danadd Davies ac Ynni Cyf, tra bod crysau oddi gartref wedi'i wedi cael ei noddi gan Castlemead Ltd sydd wedi’I ysbrydoli gan faner Dewi Sant.

#beganifs

Cit Adref