Rhestr y swyddogion

Rhestr Swyddogion

Dyma restr ar gyfer swyddogion y clwb ar gyfer y tymor nesaf:

 

Cadeirydd: Cain Thomas

Ysgrifenyddes: Nia Elin Jones

Trysorydd: Dafydd Griffiths

Rheolwr y tîm cyntaf: Dafydd Parry

 

Aelodau’r pwyllgor: 

Janet Greasley

Peter Greasley

Dean Clarke

Anne Clarke

Lyndon Roberts

Aron Morgan

Elgan Jones

Gethin Green

Meurig Parry