Rhestry y swyddogion 2021 / 2022

Rhestry y swyddogion 2021 / 2022

Dyma restr ar gyfer swyddogion y clwb ar gyfer y tymor nesaf:

 

Cadeirydd: Cain Thomas

Ysgrifenyddes: Nia Elin Jones

Trysorydd: Dylan Hughes

Rheolwr y tîm cyntaf: Steven 'Lilly' Hughes

 

Aelodau’r pwyllgor: 

Janet Greasley

Peter Greasley

Dean Clarke

Anne Clarke

Lyndon Roberts

Aron Morgan

Elgan Jones

Gethin Green

Meurig Parry

Dylan Hughes

Dafydd Griffiths