Ymarfer cyn-dymor

Mae’r clwb eisioes wedi cychwyn ymarfer ar gyfer y tymor newydd, bydd ymarferion yn cael eu cynnal ar nosweithiau Mawrth am 6:30. Bydd lleoliad yr ymarferion ym amrywio, felly cysylltwch os am ymuno.

Ymarfer Cyn dymor